Ing. Eva Šenková

Energetická certifikace budov

Energetická náročnost je jedním z hodnotících kritérií, které určují kvalitu stavby.

Dokladem energetické náročnosti je dokument Průkaz energetické náročnosti budovy.

Nabízíme vyhotovení:

  • Průkazu ENB pro novostavby již od fáze návrhu stavby
  • Průkazu ENB pro změny staveb včetně návrhu opatření ke snížení energetické náročnosti stavby
  • Průkazu ENB stávajících staveb jako doklad k prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy

Termín:

  • Průkaz ENB vypracujeme do jednoho týdne


Zákonné normy:

Od 1.1.2009 je zákonnou povinností majitelů budov a stavebníků zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost stavby při výstavbě nových budov a při změnách stávajících budov. Hodnocení energetické náročnosti stavby - PENB je součástí projektové dokumentace předkládané stavebnímu úřadu.

Zájemce o koupi nemovitosti či její části musí být o energetické náročnosti informován již během inzerce, vlastní průkaz se pak předává nejpozději při podpisu smlouvy. To platí při prodeji celé budovy nebo její části a v případě pronájmu celého domu od 1. ledna 2013. Od 1. ledna 2016 pak i při pronájmu ucelené části budovy.


Zákon 406/2000 stanovuje povinnost pro vlastníky budov a společenství vlastníků jednotek zajistit vyhotovení PENB pro stávající budovy:

  • Od 1. července 2013 - pro budovy užívané orgánem státní moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500m2
  • Od 1. července 2015 - pro budovy užívané orgánem státní moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2
  • Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • Při pronájmu budovy
  • Od 1. ledna 2016 - při pronájmu ucelené části budovy